Barnafrid har i samarbete med Rädda Barnen och BUP Traumaenhet vid Stockholms läns landsting, tagit fram en övningsbok som riktar sig till barn och ungdomar som går i behandling i traumafokuserad kognitiv beteendeterapi, TF-KBT.

Övningsboken ska användas i behandlingsarbete med tf-kbt och det är inte godkänt att använda övningsboken eller delar av den i andra sammanhang. Som behandlare ska du ha genomfört en godkänd utbildning i tf-kbt. Övningsboken ersätter inte en manual och som behandlare behöver du planera och aktivt leda behandlingen och välja övningar med omsorg utifrån barnets behov och mognadsnivå. Traumabehandling sker inom ramen för hälso- och sjukvård och det är därför nödvändigt att arbetet följer hälso- och sjukvårdslagen och alla andra lagar som är till för att garantera en god patientsäkerhet. Om du som behandlare uppfyller ovan beskrivning är det fritt att kopiera övningsboken och använda den med patienter.

För lösenord till länken maila till: erica.mattelin@liu.se eller poa.samuelberg@liu.se

Illustratör: Emilie Bergman

Publicerat av: Barnafrid 7 oktober 2019