Starka känslor kommer och går har översatts från den kanadensiska barnboken Big Feelings Come and Go och är tänkt att användas i kliniska sammanhang som del av behandling för barn med PTSD eller annat traumarelaterat tillstånd. I boken beskrivs de vanliga reaktionerna vid posttraumatisk stress såsom kamp, fl ykt
och förstelning — fi ght, fl ight och freeze — och hur man på ett enkelt sätt kan lära sig strategier för att reglera känslor. Kunskap om vanliga känslor, tankar och reaktioner  efter trauma kan underlätta igenkänning och normalisering hos både barn och vuxna. Informationen bör ges som del av generell känsloskola, det vill säga kunskap om känslor och känslors funktion. Läsningen är tänkt att bidra till fortsatta samtal mellan barnet och dess omsorgsperson om barnets specifi ka reaktioner och behov

Vi tackar Canadian Centre for Child Protection och New Directions for Children, Youth, Adults & Families vilka tagit fram boken och som i ett generöst samarbete möjliggjort för Barnafrid att erbjuda viktig kunskap till barn på svenska, arabiska, dari och somaliska.

Publicerat av: Barnafrid 28 januari 2020