Försummelse av barn är en form av våld mot barn som det finns anledning att belysa särskilt. I forskning blandas ofta försummelse ihop med annan typ av våld eller övergrepp. Detta har lett till att det till viss del saknas kunskap om försummelse specifikt. Vi hoppas att med denna kunskapsöversikt kunna belysa och öka förståelsen för försummelse.

 

Publicerat av: Barnafrid 8 juni 2020