”Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet” är en fördjupningsrapport om sexuella övergrepp på barn på nätet. Rapporten är en fördjupning av den epidemiologiska studien Unga sex och internet- i en föränderlig värld (Svedin, Priebe, Wadsby, Jonsson & Fredlund, 2015).  Fokus i fördjupningsrapporten har legat på tre olika typer av sexuella övergrepp på nätet –  Barn utsatta för nätgrooming – Sexuella övergrepp på nätet – Sexuella övergreppsbilder på barn.

Publicerat av: Barnafrid 24 oktober 2017