Kunskapsbank

Barnafrids kunskapsbank är till för dig som söker kunskap om barn som utsatts för våld och andra övergrepp. Här hittar du aktuell nationell och internationell forskning.

Publikationer

Källa

Språk

Utgivningsår

Formulär

Läs mer

Upptäck andra kunskapsbanker

Läs mer

Resultat