Fysiskt våld

Fysiskt våld mot barn innefattar enligt FN:s barnrättskommitté all kroppslig bestraffning, alla former av tortyr, samt grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Att slå, sparka, nypa, skaka, klösa, lugga, bita, bränna, förgifta eller att försöka kväva ett barn är några exempel på fysiskt våld.

Fysiskt våld innefattar också fysisk mobbning och pennalism utförd av vuxna och av andra barn.

Fysiskt våld har som andra former av våld konsekvenser för barns utveckling och hälsa, men riskerar också att ge fysiska skador, funktionsnedsättningar och kan i värsta fall leda till att barn dödas.