Utredning

Barnkonventionen säger att varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller andra vårdnadshavare. Barnet har även rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi.

När barn misstänks vara utsatta för våld eller övergrepp startar ofta flera parallella utredningar. Socialtjänstens barnavårdsutredning har fokus på barnets behov av skydd och barnets och familjens behov av stöd. Polisens förundersökning har fokus på brottet.

I många kommuner i Sverige organiseras samverkan mellan de olika myndigheterna i så kallade Barnahus. Syftet med Barnahus är att låta barn som misstänks vara utsatta för brott vara i centrum för utredningsprocessen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa samma historia för flera olika personer. Istället samlas de vuxna – polis, åklagare, hälso- och sjukvård och socialtjänst på en trygg, barnvänlig plats och träffar barnet där.

Senaste material från kunskapsbanken

Inuti ett Barnahus – English translation (2013)

A quality review of 23 Swedish Barnahus. Authors: Åsa Landberg and Carl Göran Svedin.


UtredningDownload pdf

Kvalitet i barnförhör – tillsynsrapport (2016)

Kartläggning från Åklagarmyndigheten av tillgången på barnförhörsledare och organisationen kring barnförhör samt granskningen av barnförhör i överprövningsnämnden.


UtredningLadda ner

Brott mot barn – Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden (2016)

Utredningar som rör brott mot barn ska utredas skyndsamt och Rädda Barnen vill visa på vilka konsekvenser det kan få för barn när så inte sker. Genom upprepade granskningar av Åklagarmyndighetens årsstatistik har de haft möjlighet att följa förändringar över tid. 2016 års granskning visar att den genomsnittliga handläggningstiden för polis- och åklagares förundersökning har ökat. Liksom tidigare år, ser de stora skillnader och brister runt om i landet. Skriven av Maria Schillaci och Karin Blomgren.


UtredningLadda ner pdf