Tagg: Sexuella övergreppsexuella-overgrepp

Rapportsläpp: ”En del av verkligheten – om barn, sexuella övergrepp och nätet”

Hur vanligt är det med övergrepp på nätet? Hur mår de barn som blivit utsatta? Kan ett övergrepp som sker på nätet få lika allvarliga konsekvenser som övergrepp som sker utanför nätet? Rapporten "En del av verkligheten – om barn, sexuella övergrepp och nätet" är en sammanfattning av olika forskningsstudier med syftet att sprida de mest angelägna forskningsresultaten till en bredare publik. [Läs mer]

Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet (2017)

”Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet” är en fördjupningsrapport om sexuella övergrepp på barn på nätet. Rapporten är en fördjupning av den epidemiologiska studien Unga sex och internet- i en föränderlig värld (Svedin, Priebe, Wadsby, Jonsson & Fredlund, 2015).  Fokus i fördjupningsrapporten har legat på tre olika typer av sexuella övergrepp på nätet -  Barn utsatta för nätgrooming – Sexuella övergrepp på nätet – Sexuella övergreppsbilder på barn. Skriven av Linda Jonsson och Carl Göran Svedin.

[Läs mer]