Tagg: Linda Jonssonlinda-jonsson

Rapportsläpp: ”En del av verkligheten – om barn, sexuella övergrepp och nätet”

Hur vanligt är det med övergrepp på nätet? Hur mår de barn som blivit utsatta? Kan ett övergrepp som sker på nätet få lika allvarliga konsekvenser som övergrepp som sker utanför nätet? Rapporten "En del av verkligheten – om barn, sexuella övergrepp och nätet" är en sammanfattning av olika forskningsstudier med syftet att sprida de mest angelägna forskningsresultaten till en bredare publik. [Läs mer]

Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet (2017)

”Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet” är en fördjupningsrapport om sexuella övergrepp på barn på nätet. Rapporten är en fördjupning av den epidemiologiska studien Unga sex och internet- i en föränderlig värld (Svedin, Priebe, Wadsby, Jonsson & Fredlund, 2015).  Fokus i fördjupningsrapporten har legat på tre olika typer av sexuella övergrepp på nätet -  Barn utsatta för nätgrooming – Sexuella övergrepp på nätet – Sexuella övergreppsbilder på barn. Skriven av Linda Jonsson och Carl Göran Svedin.

[Läs mer]

Kunskapsbehov inom socialtjänsten om våld mot barn (2017)

Under maj-juni 2016 skickade Barnafrid ut en enkät till de på socialtjänsten som arbetar med utsatta barn, för att undersöka deras behov av kunskap och samt för att få synpunkter på hur ett socialtjänstnätverk skulle kunna utformas. Resultaten från enkätstudien presenteras i denna rapport och kommer att vara viktiga i utformningen och uppbyggnaden av ett nationellt socialtjänstnätverk. Skriven av Ingrid Åkerman och Linda Jonsson .

[Läs mer]

Ny rapport från Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Barnafrid om barn med funktionsnedsättning och deras utsatthet

"Om barn med funktionsnedsättning i Sverige och deras utsatthet för våld och kränkningar" är en systematisk kunskapssammanställning om utsattheten för våld och kränskningar mot flickor och pojkar med funktionsnedsättning. Kunskapssammanställningen har skrivits av Barnafrids Carl Göran Svedin och Linda Jonsson och Åsa Landberg från Stiftelsen Allmänna Barnhuset. [Läs mer]