Tagg: Carl Göran Svedincarl-goran-svedin

Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet (2017)

”Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet” är en fördjupningsrapport om sexuella övergrepp på barn på nätet. Rapporten är en fördjupning av den epidemiologiska studien Unga sex och internet- i en föränderlig värld (Svedin, Priebe, Wadsby, Jonsson & Fredlund, 2015).  Fokus i fördjupningsrapporten har legat på tre olika typer av sexuella övergrepp på nätet -  Barn utsatta för nätgrooming – Sexuella övergrepp på nätet – Sexuella övergreppsbilder på barn. Skriven av Linda Jonsson och Carl Göran Svedin.

[Läs mer]

Ny rapport från Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Barnafrid om barn med funktionsnedsättning och deras utsatthet

"Om barn med funktionsnedsättning i Sverige och deras utsatthet för våld och kränkningar" är en systematisk kunskapssammanställning om utsattheten för våld och kränskningar mot flickor och pojkar med funktionsnedsättning. Kunskapssammanställningen har skrivits av Barnafrids Carl Göran Svedin och Linda Jonsson och Åsa Landberg från Stiftelsen Allmänna Barnhuset. [Läs mer]