Styrelsen för Barnafrid

Styrelsen för Barnafrid leds av styrelseordförande Christina Ekerfelt och består av nio ledamöter, varav en forskarstuderande. Styrelsens ledamöter sitter på förordnande av rektor för Linköpings universitet och studentrepresentanten tillsätts av Medicinska fakultetens studentkår Consensus. Styrelsens mandat sträcker sig över tre år, 2017-2019, och sammanträder fyra gånger per år.

Ordförande

Christina Ekerfelt, Linköpings universitet

Ledamöter

Carolina Överlien, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Cecilia Sjölander, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Gunilla Sydsjö, Region Östergötland
Kjerstin Bergman, Socialstyrelsen
Marianne Ny, Åklagarmyndigheten
Per Dannetun, Linköpings universitet
Pernilla Baralt, Barn och jämställdhetsexpert, fd statssekreterare Socialdepartementet
Studentrepresentant (för tillfället ej tillsatt)

Beslut gällande styrelsen för Barnafrid
Instruktion för Barnafrid
Förordnande av ledamöter i styrelsen för Barnafrid
Förordnande av nya ledamöter i styrelsen för Barnafrid