Om oss

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Regeringsuppdraget tilldelades Linköpings universitet under 2015 och centrumet finns placerat på Institutionen för klinisk och experimentell medicin på campus US i Linköping.

Barnafrid riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga som utsatts våld och andra övergrepp, men även till yrkesverksamma vid till exempel myndigheter. Målet för kunskapscentrumet är att, genom att samla och sprida kunskap, bidra till ett förbättrat förebyggande arbete samt att utveckla effektiva insatser för att skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp.

Barnafrid ska vara en länk mellan forskning och praktik och är idag ansvariga för olika nationella yrkesnätverk där yrkesverksamma bjuds in till träffar med föreläsningar och möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. Kunskapscentrumet ska årligen identifiera kunskapsbehov och målanpassa kunskapssammanställningar för berörda yrkesgrupper, men även identifiera utvecklingsområden och redovisa dessa årligen till regeringen.

Barnafrid leds av tf centrumchef Laura Korhonen, har 13 anställda och en styrelse om nio ledamöter. Verksamheten ska årligen redovisas till Socialdepartementet och utvärderas under 2019.

Läs mer om vårt uppdrag här

Läs vår ansökan