Nätverket för Barnskyddsteam

Nätverket för Barnskyddsteam i Sverige har funnits i tre år. Nätverket är tvärprofessionellt tack vare att det finns flera olika yrkesprofessioner i de olika teamen runt om i landet. Nätverket träffas en gång per år på olika orter. Under nätverksträffarna avhandlas olika frågor som är av vikt för det kliniska arbetet och för samverkan mellan myndigheter. Ett av de viktigaste områdena som brukar lyftas är behovet av nationella riktlinjer. Nätverksmötena kombinerar seminarier och föreläsningar med diskussioner i grupper.

Kommande nätverksträff

TBD

Barnskyddsteam

  • Halland
  • Jönköping
  • Uppsala
  • Stockholm
  • Skåne
  • Västra Götaland
  • Östergötland
  • Östersund