Behandlarnätverket

Nätverket startades redan 1995 av barn- och ungdomspsykiatriska kliniken BUP Elefanten i Linköping, och kallades då BUP- nätverket. Nätverket bytte namn till Behandlarnätverket i samband med att Barnafrid tog över det. Förutom medarbetare på BUP-mottagningar kan numera även andra yrkesverksamma delta i nätverket som till exempel privatpraktiserande behandlare. Nätverket träffas 1-3 gånger per år, och på programmet står ofta internationella föreläsningar, gruppdiskussioner och konsultationer.

Maila barnafrid@liu.se om du önskar anmäla dig till nätverket.