Barnahusnätverket

Barnahusnätverket startade 2008 på initiativ av Rädda Barnen i Stockholm. Möten har sedan starten hållits två gånger per år och ger medarbetare på Sveriges barnahus möjlighet att ta del av föreläsningar, diskutera utvecklingsfrågor samt dela olika erfarenheter, rutiner och praxis mellan barnahusen. Vi träffas en gång per år i Linköping och en gång per år någonstans ute i landet där det finns ett barnahus.

Nätverket består av samtliga svenska Barnahus (ca 30 st) och deras multiprofessionella personal såsom polis, åklagare, läkare, socialsekreterare, behandlare med flera. Nedan finns barnahusen listade med länkar till de som har egna webbsidor.

Maila barnafrid@liu.se om du önskar anmäla dig till nätverket.

Kommande nätverksträff

2 maj 2019

Barnahus