Våra nätverk

För de som arbetar med barn som utsatts för våld eller andra övergrepp finns via Barnafrid tre nätverk som syftar till att ge yrkesverksamma möjligheter att dela och inhämta kunskap och erfarenheter samt att ordna vidareutbildningstillfällen.

Kommande nätverksträffar

Barnahusnätverket

2 maj 2019 – Linköping

Behandlarnätverket

TBD

Nätverket för Barnskyddsteam

TBD