Våra nätverk

För de som arbetar med barn som utsatts för våld eller andra övergrepp finns via Barnafrid två nätverk som syftar till att ge yrkesverksamma möjligheter att dela och inhämta kunskap och erfarenheter samt att ordna vidareutbildningstillfällen.

Vi håller just nu på att utreda hur ett tredje nätverk, för yrkesverksamma inom socialtjänsten, skulle kunna se ut och vilket behov som finns inom den yrkesgruppen.

Nätverk för yrkesverksamma vid Barnahus

Barnahusnätverket startade 2008 på initiativ av Rädda Barnen i Stockholm. Möten har sedan starten hållits två gånger per år och ger personal på Sveriges Barnahus möjlighet att ta del av föreläsningar, utvecklingsfrågor med diskussioner där olika erfarenheter, rutiner och praxis kan delas mellan de olika Barnahusen. Nätverket består idag av samtliga svenska Barnahus (ca 30 st) och deras multiprofessionella personal så som polis, åklagare, läkare, socialsekreterare, behandlare m. fl.

Nätverk för behandling av barn och unga

Nätverket startades redan 1995 av barn och ungdomspsykiatriska kliniken BUP Elefanten i Linköping och kallades då BUP- nätverket. Nätverket har sedan starten träffats 1-3 gånger per år, oftast med internationella föreläsare kombinerat med gruppdiskussioner och konsultationer. Medlemmarna i nätverket har varit personal vid Sveriges BUP kliniker/mottagningar som arbetar specifikt med utsatta och traumatiserade barn. Nätverket bytte namn till Behandlarnätverket i och med att Barnafrid tog över nätverket för att även andra yrkesverksamma än personal på BUP ska kunna delta så som t.ex. privatpraktiserande behandlare.

Maila barnafrid@liu.se om du önskar anmäla dig till nätverket.

Nätverk för yrkesverksamma inom socialtjänsten

Just nu håller vi på att utreda hur behovet av ett nätverket för yrkesverksamma inom socialtjänsten ser ut runt om i landet.