Våra nätverk

För de som arbetar med barn som utsatts för våld eller andra övergrepp finns via Barnafrid tre nätverk som syftar till att ge yrkesverksamma möjligheter att dela och inhämta kunskap och erfarenheter samt att ordna vidareutbildningstillfällen.

Kommande nätverksträffar

Barnahusnätverket

27 september – Sundsvall

Behandlarnätverket

Ej bestämt ännu

Nätverket för Barnskyddsteam

27-28 september – Sundsvall