Under maj-juni 2016 skickade Barnafrid ut en enkät till de på socialtjänsten som arbetar med utsatta barn, för att undersöka deras behov av kunskap och samt för att få synpunkter på hur ett socialtjänstnätverk skulle kunna utformas. Resultaten från enkätstudien presenteras i denna rapport och kommer att vara viktiga i utformningen och uppbyggnaden av ett nationellt socialtjänstnätverk.

Publicerat av: Barnafrid 24 oktober 2017