Kunskapsbank

Barnafrids hemsida är en webbsida för dig som söker kunskap om barn som utsatts för våld och andra övergrepp. Här hittar du aktuell nationell och internationell forskning, ämnesguider och litteraturtips. Det finns också länkar till hemsidor, metodmaterial och annan viktig information.