Kalendarium


 • 19 Nov

  Arrangeras av Barnafrid

  Kursstart Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) ht 2018

  19-21 november, 2018.
 • 22 Nov

  Allas barn - en konferens om vikten av förebyggande arbete (Länsstyrelsen Värmland)

  22 november, 2018. Läs mer
 • 26 Nov

  Hur förhindrar vi att barn försvinner? Tillfälle 2 (Länsstyrelsen Stockholm)

  26 november, 2018. Läs mer
 • 29 Nov

  Rätt att veta! En utbildningsdag om att samtala med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet (MUCF)

  29 november, 2018. Läs mer
 • 4 Dec

  Utbildning i traumamedveten omsorg (Länsstyrelsen Värmland)

  4 december, 2018. Läs mer
 • 4 Dec

  Människohandel med barn (Länsstyrelsen i Kronobergs län)

  4 december, 2018. Läs mer
 • 5 Dec

  Tidiga och samordnade insatser för barn och unga (Socialstyrelsen)

  5 december, 2018. Läs mer
 • 5 Dec

  Hur förhindrar vi att barn försvinner? Tillfälle 3 (Länsstyrelsen Stockholm)

  5 december, 2018. Läs mer
 • 6 Dec

  Samverkan för ensamkommande barn och unga (Socialstyrelsen)

  6 december, 2018. Läs mer
 • 15 Jan

  Arrangeras av Barnafrid

  Sista ansökningsdag Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) vt 2019

  15 januari, 2019. Läs mer
 • 16 Jan

  Låt oss prata om våld – med stöd av bilder (Bildsamt)

  16 januari, 2019. Läs mer
 • 6 Feb

  Konferens om Barns Rätt som Anhöriga (Stiftelsen Allmänna Barnhuset)

  6 februari, 2019. Läs mer
 • 12 Feb

  Efter barnförhöret – en modell för att ge stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel (Stiftelsen Allmänna Barnhuset)

  12 februari, 2019. Läs mer
 • 27 Mar

  Efter barnförhöret – en modell för att ge stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel (Stiftelsen Allmänna Barnhuset)

  27 mars, 2019. Läs mer
 • 9 Apr

  Barnrättsdagarna 2019 (Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset)

  9-10 april, 2019. Läs mer
 • 2 Maj

  Arrangeras av Barnafrid

  Barnahusnätverksträff - Linköping

  2 maj, 2019.