Hjälp oss i vår studie ” Att behålla personal inom social barnavård”

Just nu genomför vi studien ”Att behålla personal inom social barnavård” tillsammans University of New Hampshire i USA. Vi vill undersöka faktorer som bidrar till att personal inom socialtjänsten stannar inom sina yrken. Därför skickar vi ut en enkät till socialsekreterare som arbetar med social barnavård i Sverige och USA. Tanken är att undersöka både svenska och amerikanska förhållanden och hitta såväl likheter som skillnader mellan länderna. Alla som svarar är anonyma.

Nedan hittar du länken till enkäten där det också finns mer information om studien. Vi ber dig som tillhör målgruppen för studien att svara på enkäten senaste den 30 juni 2019. Tveka inte att kontakta Linda Jonsson (linda.s.jonsson@liu.se) om du har frågor om studien.

Enkät: http://bit.ly/studiesocialbarnavard

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Publicerat av: Barnafrid 19 mars 2019