Kurs: Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) vt 2019

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT), 7,5hp, är en högskolekurs på Linköpings universitet som vänder sig till personer som i sitt arbete, inom t ex barn- och ungdomspsykiatri och behandlingsinstitution, möter och behandlar barn utsatta för olika former av potentiellt traumatiserande händelser och som utvecklat symptom på PTSD. Kursen är en uppdragsutbildning.

Foto: iStock

TF-KBT är en evidensbaserad behandlingsmodell som riktar sig till barn, tonåringar och deras föräldrar för att hjälpa dem hantera efterdyningarna av traumatiserande händelser. Behandlingen syftar till att minska symtomen av PTSD, depression, ångest och andra relaterade svårigheter men har också som ambition att förbättra familjeklimatet och relationen mellan det drabbade barnet och dess föräldrar.

Kursen syftar till att den studerande fördjupar sina kunskaper inom behandlingsformen TF-KBT för att efter kursen kunna bedriva behandling med TF-KBT självständigt. Under kursens gång behöver deltagaren själv ordna med att ha en patient och dess familj att behandla på sin arbetsplats.

Förkunskapskrav:
Psykologutbildning alternativt motsvarande yrkesutbildning såsom läkar-, sjuksköterske- eller socionomutbildning – då med grundläggande utbildning i psykoterapeutiskt arbete (Steg 1) som tillägg. Minst ett (1) års dokumenterad erfarenhet av behandlingsarbete med barn och familjer.

Kostnad: 15 200 kr exkl moms

Sista ansökningsdag är 15 januari 2019. Observera att det är FÖRST TILL KVARN.

Mer information och länk till anmälan via KURSSIDAN

 

Dokument

 


Kontakt

Administrativa frågor
Linda Uhrbom, samordnare
linda.uhrbom@liu.se
013-28 13 03

Kursfrågor
Erica Mattelin, utbildare
erica.mattelin@liu.se
013-28 11 67

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Publicerat av: Barnafrid 9 oktober 2018