Välkommen till Barnafridskonferensen 2018!

Med Barnafridskonferensen vill vi erbjuda en arena för fördjupande kunskap, inspirerande föreläsningar, nätverkande och möjlighet att ta del av den senaste forskningen gällande våld mot barn.

Konferensen riktar sig till personer som i sitt yrke möter utsatta barn, samt till forskare, ideell sektor och beslutsfattare.

Tema 2018: INSPIRE

2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 med 17 olika mål för en hållbar utveckling i världen. Ett mål är att förebygga och stoppa våld och exploatering av barn. Det internationella arbetet koordineras bland annat i det globala Partnerskapet ”End Violence against children”. Sverige har som en del av det globala partnerskapet en framträdande roll som ett av vägvisarländerna (pathfinders) i arbetet, och i februari 2018 arrangerade Sveriges regering ett toppmöte för att driva frågan framåt.

Barnafridskonferensen 2018 tar avstamp i detta arbete och utgår från Världshälsoorganisationens (WHO) ”Seven strategies for ending violence against children” och akronymen INSPIRE. Strategierna ger konkret vägledning inom olika områden i samhället som adresserar frågan om våld mot barn. Konferensens föreläsningar kopplar på olika sätt till de sju strategierna i INSPIRE och ger svenska perspektiv.

Fullständigt program

 

Till konferenswebben och anmälan

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Publicerat av: Barnafrid 14 september 2018