Kurs: Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) ht 2018

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT), 7,5hp, är en högskolekurs på Linköpings universitet som vänder sig till personer som i sitt arbete, inom t ex barn- och ungdomspsykiatri, behandlingsinstitution, möter och behandlar barn utsatta för olika former av potentiellt traumatiserande händelser och som utvecklat symptom på PTSD.

Getty Images

TF-KBT är en evidensbaserad behandlingsmodell som riktar sig till barn, tonåringar och deras föräldrar för att hjälpa dem hantera efterdyningarna av traumatiserande händelser. Behandlingen syftar till att minska symtomen av PTSD, depression, ångest och andra relaterade svårigheter men har också som ambition att förbättra familjeklimatet och relationen mellan det drabbade barnet och dess föräldrar.

Kursen syftar till att den studerande fördjupar sina kunskaper inom behandlingsformen TF-KBT för att efter kursen kunna bedriva behandling med TF-KBT självständigt. Under kursens gång behöver deltagaren själv ordna med att ha en patient och dess familj att behandla på sin arbetsplats.

Förkunskapskrav:
Psykologutbildning alternativt motsvarande yrkesutbildning såsom läkar-, sjuksköterske- eller socionomutbildning men då med grundläggande utbildning i psykoterapeutiskt arbete (Steg 1) som tillägg. Minst ett (1) års dokumenterad erfarenhet av behandlingsarbete med barn och familjer.

Kursen ges under tre dagar 19-21 november i Linköping och handledning följer sedan vid 10 tillfällen á två timmar i grupp, via Skype eller liknande.

Kostnad: 14 800 kr exkl moms

Sista ansökningsdag är 30 september. Observera att det är FÖRST TILL KVARN.

Efter mottagen anmälan kommer ett bekräftelsemail med information om vilka dokument du behöver inkomma med att skickas. När vi bekräftat att du uppfyller kriterier för att antas till utbildningen kommer ett välkomstmail med ytterligare information. Efter sista anmälningsdag den 30 september kommer avtalet om köp av utbildning att skickas för signatur från arbetsgivaren.

Notera att privatpersoner eller enskild firma inte kan köpa uppdragsutbildning och att antagning sker löpande under ansökningstiden och följer inte Linköping universitets ordinarie ansökningsomgångar. Kostnaden som kursen medför måste din arbetsgivare stå för och det är även arbetsgivaren som avgör om du har behörighet att gå kursen. Om kursen får för få sökande förbehåller sig Linköpings universitet och Barnafrid rätten att ställa in eller skjuta på kursen till ett senare tillfälle.

Höstens kurs är fullsatt och anmälan är stängd

 

Dokument

 


Kontakt

Administrativa frågor
Linda Uhrbom, samordnare
linda.uhrbom@liu.se
013-28 13 03

Kursfrågor
Erica Mattelin, utbildare
erica.mattelin@liu.se
013-28 11 67

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Publicerat av: Barnafrid 14 augusti 2018