Barnafrids deltagande under Almedalsveckan 2018

Måndag 2 juli

Barn som utsatts för våld eller sexuella övergrepp – får de rätt stöd och behandling?

10:30-11:30, Psykisk hälsa huset, Kinbergs plats 8 (Eget arrangemang)
Doris Nilsson, biträdande professor, Barnafrid, Linköpings universitet
Carl Göran Svedin, professor emeritus, Barnafrid, Linköpings universitet
Bengt Söderström, psykolog/handläggare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Sänds live via: http://play.quickchannel.com/qc/?id=zve5p9

Barn som växer upp i kriminella familjer

13:15-14:00, Hamnplan, H205
Niklas Långström, forskare och analytiker, Karolinska institutet och Rättsmedicinalverket
Moa Mannheimer, centrumchef, Barnafrid Linköpings universitet
Johan Modin, Kriminalvården
Carin Götblad, regionpolischef, Polismyndigheten, polisregion Mitt

Dags för ett samlat grepp för att bekämpa våld mot barn

15:00-15:40, Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21 (Eget arrangemang)
Moa Mannheimer, centrumchef, Barnafrid, Linköpings universitet
Carl Göran Svedin, professor emeritus, Barnafrid, Linköpings universitet
Anna Karin Boqvist Hildingsson, vikarierande Barnombudsman, Barnombudsmannen

Barn och unga som lever med våld hemma, i skolan och i samhället – hur tar vi ett samlat grepp?

15:45-16:05, Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21 (Eget arrangemang)
Carl Göran Svedin, professor emeritus, Barnafrid, Linköpings universitet
Anna Karin Boqvist Hildingsson, vikarierande Barnombudsman, Barnombudsmannen

 

Tisdag 3 juli

Högkonsument eller porrfri? Svenska ungdomars pornografikonsumtion över en 10-års period

08:00-08:40, Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21 (Eget arrangemang)
Linda Jonsson, universitetslektor, Barnafrid, Linköpings universitet
Meghan Donovan, Talita

MeToo och tystiklassen

11:05-11:25, Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21
Cecilia Sjölander, Generalsekreterare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Anna Karin Hildingson Boqvist, vik. Barnombudsman, Barnombudsmannen
Linda Jonsson, universitetslektor, Barnafrid, Linköpings universitet

 

Onsdag 4 juli

Våld löser inget!

10:20-11:00, Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21
Cecilia Sjölander, generalsekreterare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Åsa Landberg, projektledare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Carl-Göran Svedin, professor emiriteus, Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum

Fula gubbar och pedofiler – vår stereotypa bild av förövare begränsar

11:30-12:10, Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21
Britta Holmberg, biträdande generalsekreterare, World Childhood Foundation
Anette Birgersson-Thell, legitimerad terapeut, metodgarant, Balans HVB
Linda Jonsson, universitetslektor, Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum
Christoffer Rahm, chefsöverläkare i psykiatri, ANOVA, Karolinska Institutet

Våld mot barn i familjer med missbruk och psykisk sjukdom

12:40-13:20, Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21 (Eget arrangemang)
Gisela Priebe, gästlektor, Barnafrid, Linköpings universitet
Björn Tingberg, universitetslektor, Barnafrid, Linköpings universitet
Linn Englund, projektledare, föreläsare och kurator, Maskrosbarn
Lennart Magnusson, verksamhetschef, Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga)
Marie Nyman, utredare, Socialstyrelsen, Avdelningen för Kunskapsstyrning för socialtjänsten
Sofia Johansson, Politiskt sakkunnig, Socialdepartementet

Samtycke – för ett samhälle fritt från sexuellt våld

15:00-15:45, TCO trädgård, Strandgatan 19
Erica Mattelin, doktorand, Barnafrid, Linköpings universitet
Harry Skärlund, föreläsare och samordnare, Under Kevlaret

Jämställt killsnack – är det möjligt?

15:15-16:00, East Sweden Arena, Strandvägen 4
Shanga Aziz, ordförande och föreläsare, Locker room talk
Moa Mannheimer, legitimerad psykolog och centrumchef Barnafrid, Linköpings universitet
Rickard Jonsson, professor, ungas språkanvändning och identitetsskapande , Stockholms Universitet
Kristina Wicksell, kommunikatör och föreläsare, Make Equal
Linnéa Claeson, demokratisk opinionsbildare
Karin Adelsköld, moderator

 

Torsdag 5 juli

När barn är anhöriga till sina föräldrar har de rätt till delaktighet, information och stöd

10:20-11:00, Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21
Cecilia Sjölander, Generalsekreterare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Åsa Lundström Mattsson, Projektledare BRA, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Anna-Karin Ljungblom, Kurator, Vuxenpsykiatrimottagningen Kungsbacka, Psykiatrin Halland
Giesela Priebe, Gästlektor, Barnafrid, Linköpings universitet

Vem har rätt till traumabehandling efter våldtäkt?

16:00-17:20, Skandias Trädgård
Gita Rajan, Medicinskt ansvarig och verksamhetschef klinik & forskning, Wonsa
Gabriella, Representant, #intedinhora
Linda Jonsson, Universitetslektor, Barnafrid
Julia Östfeldt, Verksamhetschef, Föreningen Tillsammans
Malin Jenstav, Stödverksamhetsansvarig, Stockholms Tjejjour
Linn Fröjdendahl, Volontärsamordnare & Administratör, Stockholms tjejjour, Föreningen Tillsammans

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Publicerat av: Barnafrid 14 juni 2018