Barnafrid ska utvärdera barnahusverksamheterna i Sverige

Regeringen har beslutat att tilldela Barnafrid, Linköpings universitet, uppdraget att utvärdera barnahusverksamheterna i Sverige.

I barnahusen samverkar myndigheter i utredningar vid misstanke om brott mot barn och Barnafrid ansvar idag för att samordna det nätverk som finns för barnahusen och är väl insatta i deras verksamhet. Idag finns över 30 barnahusverksamheter, vilket är en kraftig utveckling från de sex barnahus som fanns 2006. Barnahus verksamhet är viktig för brottsutsatta barn men variationerna i hur de arbetar är stora och utvärderingen  ska identifiera såväl goda exempel som eventuella brister i syfte att främja ett kvalitativt och likvärdigt bemötande för brottsutsatt barn, oavsett bostadsort

– Samhället har ett ansvar för att tillgodose brottsutsatta barns rättigheter. Samarbete och samverkan mellan myndigheter är nödvändig för att uppnå detta. Barnahusverksamheten är en viktig del av detta arbete och därför behöver också goda exempel spridas över hela landet. Stödet kring brottsutsatta barn ska inte skilja sig åt beroende på vart barnet bor, säger barnminister Åsa Regnér i pressmeddelandet.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 mars 2019.

Läs mer om uppdragen HÄR.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Publicerat av: Barnafrid 18 januari 2018

Fler nyheter inom området

Rapportsläpp: ”En del av verkligheten – om barn, sexuella övergrepp och nätet”

Hur vanligt är det med övergrepp på nätet? Hur mår de barn som blivit utsatta? Kan ett övergrepp som sker på nätet få lika allvarliga konsekvenser som övergrepp som sker utanför nätet? Rapporten "En del av verkligheten – om barn, sexuella övergrepp och nätet" är en sammanfattning av olika forskningsstudier med syftet att sprida de mest angelägna forskningsresultaten till en bredare publik. [Läs mer]