Kurs: Project support – Ett föräldrastöd när barn utvecklat problemskapande beteenden, 15 hp

Project Support är en evidensbaserad föräldraintervention som ursprungligen är framtaget för att stödja våldsutsatta föräldrar som upplever svårigheter i sitt föräldraskap och har utvärderats med positiva resultat inom Child Protection Service i familjer där barn farit illa och i verksamheter där man arbetar med kvinnor som vill ta sig ur prostitution och arbeta med sitt föräldraskap. Kursen ges på kvartsfart på Karlstads universitet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är legitimerad psykolog/psykoterapeut, socionom eller beteendevetare. Du ska gärna ha erfarenhet av att arbeta med barn och familjer och/ eller vidareutbildning med inriktning mot KBT. Du ska under utbildningen ges möjlighet att inom ramen för din tjänst kunna arbeta med föräldrastöd i hemmet. Kursen är på avancerad nivå.

Innehåll

Kursen innehåller förutom praktisk och teoretisk kunskap om föräldrastödsprogrammet Project Support följande:

  • Grundläggande behavioristiska principer för inlärning och beteendeförändring
  • Beteendeanalys
  • Yngre barns psykiska och motoriska utveckling
  • Barns förmåga till emotionsreglering
  • Anknytningsteori
  • Föräldrafärdigheter utifrån Project Support
  • Praktisk arbete med egna familjer under handledning

 

Läs mer på kursens hemsida

 

Kontaktpersoner

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Publicerat av: Barnafrid 15 januari 2018