Ny kunskapsöversikt om stöd och behandling

På uppdrag av Stiftelsen Allmänna Barnhuset har Barnafrids biträdande professor Doris Nilsson och professor emeritus Carl Göran Svedin skrivit Kunskapsöversikt om stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp och fysisk misshandel.

Det är många olika verksamheter och myndigheter som har uppdrag att hjälpa utsatta barn till återhämtning och rehabilitering; socialtjänstens egna utredare och behandlare, privata utförare av socialtjänstens uppdrag, hälso- och sjukvårdens offentliga och privata vårdgivare, ideella organisationer och andra privata stödverksamheter.

Barnet passerar ofta flera verksamheter och möter personal med olika professioner och uppdrag. Stöd och kris hanteras främst av socialtjänst eller stödorganisationer, längre behandling ges framför allt inom hälso- och sjukvård. Regelverk, riktlinjer och kunskapsunderlag skiljer sig åt. Inte sällan gör en verksamhet bedömningar av något som barnet får gå till en annan verksamhet för att få hjälp med. Denna kunskapsöversikt kan förhoppningsvis utgöra en gemensam kunskapsbas och underlätta kommunikation och samverkan i hela den kedja av stöd och vård som utsatta barn och deras familjer kan komma att behöva.

Denna kunskapsöversikt täcker tre stora kunskapsområden som vanligtvis behandlas var för sig, men som verkligen hänger ihop för de barn och ungdomar som söker hjälp efter sexuella övergrepp eller våld:

  • Hur ska de som tar emot barnet ställa rätt frågor och bedöma vad barnet behöver för hjälp?
  • Vilka typer av krisstöd och tidiga interventioner finns, hur bra är de och när ska de användas?
  • Vilka behandlingsmetoder kan användas för de som utvecklar mer långvarig psykisk ohälsa?

Det är angeläget att alla barn som utsatts för sexuella övergrepp, sexuellt våld eller annat fysiskt våld har rätt till en bedömning, insatser och eftervård av god kvalitet oavsett var i landet barnet bor.

Ladda ner kunskapsöversikten HÄR

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Publicerat av: Barnafrid 14 december 2017