Kursen Barn och trauma, våren 2018

Tillsammans med Karolinska Institutet och Ericastiftelsen ger Barnafrid under våren 2018 kursen Barn och trauma.

Barn och trauma är en en kurs på 7,5 hp som ger kunskap om hur barn, unga och deras familjer påverkas av och bör stödjas efter potentiellt traumatiserande händelser. Kursen är ackrediterad som fördjupningskurs inom specialistutbildningen för psykologer inom området: Klinisk psykologi: Psykologisk behandling/psykoterapi, barn- och ungdomspsykologi.

Målgrupp

Detta är en kurs för yrkesverksamma inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och andra relevanta delar av hälso- och sjukvården, socialtjänst, habilitering, rättsväsende, elevhälsa, ungdomsmottagningar, skola och förskola, behandlingsinstitutioner och frivilligorganisationer.

Undervisningen sker vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och kursen ges under följande heldagar:
12 och 13 mars
11 och 12 och 13 april
1 juni

Sista anmälningsdag är den 5 februari.

Läs mer här: Kursinformation – Barn och trauma VT18

Till anmälan

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Publicerat av: Barnafrid 15 november 2017