Rapportsläpp: ”Kunskapsbehov inom socialtjänsten om våld mot barn”

Under ett frukostseminarium den 7 juni släppte Barnafrid vår senaste rapport Kunskapsbehov inom socialtjänsten om våld mot barn.

Där presenterade rapportförfattarna Ingrid Åkerman och Linda Jonsson resultatet av den enkät som under maj-juni 2016 skickades ut till socialtjänsten för att undersöka deras behov av kunskap men även för att skapa ett underlag för hur ett socialtjänstnätverk i Barnafrids regi skulle kunna utvecklas. Vi fick in 407 svar från 100 kommuner i landet och många av dessa valde att lämna fritextsvar.

Foto 1

På bild: Ingrid Åkerman och Linda Jonsson

Denna studie liksom tidigare undersökningar pekar på brister och behov, såväl i grundutbildning, introduktionsutbildning som på specialistutbildning för de som ansvarar för myndighetsutövning inom den svenska sociala barn- och ungdomsvården.  Personal inom socialtjänsten måste få kontinuerlig tillgång till en flora av olika former av kunskap som innebär både teoretisk och praktisk kunskap om hur man arbetar med barn som utsatts för våld. Utifrån resultaten bedömer rapportförfattarna också att det bland annat finns ett behov av såväl ett kunskapsbaserat socialtjänstnätverk som en konsultationstelefon. Detta är något Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum mot våld och andra övergrepp mot barn vore en naturlig värd för i en framtid. Nedan sammanfattas några huvuddrag från rapporten.

  • Det finns ett stort behov av kunskap bland svenska socialsekreterare om våld och andra övergrepp mot barn. Behovet beskrevs som något större bland socialsekreterare från mindre kommuner (< 50 000 invånare) och från socialsekreterare anställda kortare tid inom socialtjänsten (0-2 år).
  • Det behövs både generell kunskap om våld mot barn men också fördjupad kunskap inom mer specifika områden såsom nyanlända familjer, ensamkommande barn, hedersrelaterad våldsproblematik samt arbetsverktyg för risk och skyddsbedömningar.
  • Deltagarna önskade lättillgängliga manualer och guidelines som stöd i akuta eller särskilda situationer. Att kunna ta del av information via regionala konferenser/utbildningsdagar samt via en uppdaterad hemsida var prioriterat. Även kunskapspåfyllning via nationella föreläsningar var efterfrågat.
  • Mer än hälften av de svarande upplevde behov av en konsultationstelefon dit man kan ringa och få råd och stöd i svåra och komplicerade ärenden.
  • Mindre prioriterat var kunskap genom webbutbildningar, appar, frågelåda med svar via mejl och chattforum med andra verksamma.

Sammanfattningsvis visar studien att det viktigaste är att socialsekreterare kan känna sig trygga och säkra när de utför sitt arbete. Det innebär ett arbete där barnets bästa alltid sätts i främsta rummet!

Ladda ner rapporten HÄR

Ladda ner presentationen från frukostseminariet HÄR

Foto 2

På bild: Linda Jonsson, Ingrid Åkerman och Moa Mannheimer

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Publicerat av: Barnafrid 9 juni 2017