Barnafrids deltagande under Almedalsveckan 2017

Barnafrid deltar i år för andra gången under Almedalsveckan och arrangerar denna gång fyra egna seminarium.

Barnafrid kommer under Almedalsveckan 2017 att för andra gången delta på Barnrättstorget (S:t Hansgatan 21) och i år arrangerar vi fyra egna seminarium, som bland annat avhandlar sexuella övergrepp på förskolan och hur man ska implementera obligatorisk undervisning om våld mot barn i högre utbildning. Förutom våra egna seminarium så kommer vi delta flertalet andra arrangemang, som du kan se nedan. Under Almedalsveckan deltar Björn Tingberg, Carl Göran Svedin, Linda Jonsson och Moa Mannheimer från Barnafrid.

Barnrättstorget logga litenBarnrättstorget är en mötesplats och en plats för kunskapsspridning och kunskapsutbyte om barnrättsfrågor i Almedalen. Tillsammans belyser myndigheter och organisationer barnrättsfrågor ur olika perspektiv. Bakom Barnrättstorget står Barnombudsmannen tillsammans med Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Karta till Barnrättstorget nedan.

Våra seminarium

Hur mår barn som utsatts för sexuella övergrepp på nätet?
Den 3 juli kl.13:50 – 14:30, Barnrättstorget
Linda Jonsson, universitetslektor, Carl Göran Svedin, professor emeritus, Cecilia Sjölander, generalsekreterare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Hur kan obligatorisk undervisning om våld mot barn implementeras i högre utbildning? (panel)
Den 4 juli kl.11:30 – 12:10, Barnrättstorget
Åsa Regnér, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Anna Norlén, rektor, Ericastiftelsen,  Gun Heimer, Överläkare, professor och föreståndare, Nationellt centrum för kvinnofrid, Jacob Adamowicz, Vice ordförande, Sveriges förenade studentkårer
Moderator: Björn Tingberg, universitetslektor

Barn som utsätts för sexuella övergrepp på förskolan – går det att vara förberedd?
Den 6 juli kl.11:30 – 12:10, Barnrättstorget
Cecilia Kjellgren, socionom, universitetslektor, Linnéuniversitetet, Moa Mannheimer, centrumchef, leg psykolog

Är barn med funktionsutsättning mer utsatta för våld och kränkningar än andra barn i Sverige?
Den 7 juli kl.09:10 – 09:50, Barnrättstorget
Carl Göran Svedin, professor emeritus, Linda Jonsson, universitetslektor, Ann-Kristin Sandberg, ordförande, Riksförbundet Attention, Cecilia Sjölander, generalsekreterare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Kontakt: Therese Björn Johansson, therese.bjorn.johansson@liu.se, 070-089 50 54

Arrangemang där vi deltar

Sexualundervisning 2.0. – Om barns rätt till kunskap om kroppslig integritet och sexuella övergrepp
Den 3 juli kl.09:00 – 10:00, Bryggarsalen, Strand Hotel
Åsa Regnér, Barnminister, (S) Sveriges Regering, Nina Rung, Barnrättsexpert, Kriminolog, Maria Schillaci, Leg.psykolog, Programchef, ECPAT Sverige, Moa Mannheimer, Leg. psykolog, Centrumchef, Barnafrid, Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande, Lärarförbundet, Caroline Engvall, Moderator, Journalist, författare, föreläsare

Övergreppen som aldrig tar slut. Hur kan lagen bättre skydda barn mot sexuella övergrepp på nätet?
Den 3 juli kl.10:30 – 11:30, Bryggarsalen, Strand Hotel
Morgan Johansson, justitieminister, Maria Schillaci, programchef, ECPAT Sverige, Anna Kaldal, universitetslektor, Stockholms Universitet, Carl Göran Svedin, professor Emeritus, Barnafrid, Madeleine Sundell, nationell samordnare människohandel, Frälsningsarmén
Arrangör ECPAT Sverige

Skam! Så bidrar skam till att sexuella övergrepp mot barn fortgår
Den 3 juli kl.12:40 13:20, Barnrättstorget
Paula Guillet de Monthoux, generalsekreterare, World Childhood Foundation, Linda Jonsson, universitetslektor, Barnafrid
Arrangör: World Childhood Foundation

Våld mot barn i nära relationer
Den 5 juli kl.15:45 – 16:05, Barnrättstorget
Cecilia Sjölander, generalsekreterare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Carl Göran Svedin, professor emeritus, Barnafrid
Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnombudsmannen

Sekretess – hinder eller hjälp i arbetet mot våld?
Den 6 juli kl.09:45 – 10:30, Studentcentrum/Hus D, Betty Petterssons Hus, UUCG, Kaserngatan 1
Åsa Witkowski, Verksamhetschef för kvinnofridsenheten, Nationellt centrum för kvinnofrid, Mats Holmberg, Regionjurist, Region Uppsala, Anders Sandholm, Kriminalkommissarie/Verksamhetsexpert, NOA, Utvecklingscentrum Väst, Polisen, Björn Tingberg, Universitetslektor, leg sjuksköterska, Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum, Barnahus, Katrin Westlund, Jurist, Socialstyrelsen
Arrangör: Uppsala universitet, NCK

Barn med funktionsnedsättning och deras utsatthet för våld
Den 7 juli kl.12:15 – 12:35, Barnrättstorget
Cecilia Sjölander, generalsekreterare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Linda Jonsson, universitetslektor, Barnafrid, Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet, MFD
Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnombudsmannen

Karta till Barnrättstorget

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Publicerat av: Barnafrid 8 juni 2017