Rapportsläpp: ”Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet”

Linda Jonsson hemsidan

Linda Jonsson

En ny unik studie från Barnafrid och Stiftelsen Allmänna Barnhuset visar att barns hälsa påverkas lika negativt av sexuella övergrepp på nätet som övergrepp utanför nätet.

Barnafrids universitetslektor Linda Jonsson och professor emeritus Carl Göran Svedin har tillsammans med Stiftelsen Allmänna Barnhuset på uppdrag av Socialdepartementet skrivit en fördjupningsrapport om sexuella övergrepp på barn på nätet, ”Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet”. Detta är första gången som ungas hälsa efter övergrepp på nätet mäts och rapporten är en fördjupning av den epidemiologiska studien Unga sex och internet- i en föränderlig värld (Svedin, Priebe, Wadsby, Jonsson & Fredlund, 2015).  Fokus i fördjupningsrapporten har legat på tre olika typer av sexuella övergrepp på nätet –  Barn utsatta för nätgrooming – Sexuella övergrepp på nätet – Sexuella övergreppsbilder på barn.

– Detta är en studie som visar att sexuella övergrepp på nätet påverkar barn lika allvarligt som övergrepp utanför nätet och att dokumenterade övergrepp, genom bilder och video, är en stark faktor till dålig hälsa hos utsatta barn, säger Linda Jonsson på Barnafrid.

Studien visar att de utsatta barnen kommer från samma typ av bakgrund och använder internet till samma utsträckning som de som ej blivit utsatta för sexuella övergrepp men de utsatta barnen har en sämre relation till sina föräldrar och jämnåriga och är oftare utsatta för mobbing. Studien visar även att de barn som utsatts för sexuella övergrepp på nätet är polytraumatiserade och kan ha varit det även innan de blev utsatta på nätet.

– Studien visar med tydlighet både allvaret och komplexiteten i barnens utsatthet. Den visar därmed också att professionella som möter utsatta barn behöver kartlägga barnens traumahistoria för att rätt bedöma vårdbehovet, som oftast behöver mötas med högspecialiserade insatser och erfaren personal, säger Carl Göran Svedin på Barnafrid

Rapportförfattarna understryker att studien rör relativt små grupper och att det behövs mer forskning på området.

Följande rekommendationer lyfts i rapporten:

  • Behov av en moderniserad sexualundervisning med fokus på relationer, ömsesidighet och respekt för att stärka barn och ungdomars sexuella integritet. Barn och unga behöver tidigt få lära sig vad ett sexuellt övergrepp är, vilka rättigheter man har och vad man kan göra om man blir drabbad.
  • Kunskap om våld och andra övergrepp behöver föras in i examinationsordningarna i samtliga utbildningar som riktar sig till personer som kommer att arbeta med barn och ungdomar.
  • De drabbade barnen behöver prioriteras genom snabba utredningar av polis och genom professionellt stöd och hjälp. De polyviktimiserade barnen behöver få högspecialiserad vård.
  • Behov av behandlingsenheter i hela landet som kan ge stöd och hjälp till förövarna, för att minska risken för att de utsätter nya barn.

 

Fördjupningsrapporten överlämnas till Socialdepartementet den 17 februari.

Ladda ner rapporten här: Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet

Pressmeddelande
Linköpings universitet: Nätövergrepp lika allvarliga som sexuella övergrepp utanför nätet

Media
SR: Sexuella övergrepp på nätet kan ge liknande skador som fysiska övergrepp
SR: Barn kontaktas via nätet – sexuella övergreppen ökar
SVT (text): Sexuella övergrepp via nätet skadar lika mycket
Norrköpings tidningar: Nätövergreppen lika allvarliga som i verkligheten

 

Foto: Thor Balkhed, Linköpings universitet

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Publicerat av: Barnafrid 17 februari 2017