Utveckling av bedömningsinstrument och stödinsatser för våldsutsatta barn (2015)

Rapport från iRiSk (insatser & risk-skyddsbedömningar för våldsutsatta barn). Syftet med projektet är att förbättra möjligheterna för barn som lever med våld i sin familj att få sin situation uppmärksammad och giltiggjord, samt att barn som får kontakt med socialtjänsten, socialtjänstanknutna verksamheter eller BUP ska få insatser som svarar mot barnens behov av skydd, stöd och behandling. I projektet samverkar Göteborgs, Karlstads och Örebro universitet samt Mälardalens Högskola. Skriven av Anders Broberg, Kjerstin Almqvist, Petra Appell, Ulf Axberg, Åsa Cater, Helena Draxler, Maria Eriksson, Karin Grip, Fredrik Hjärthag, Ole Hultmann, Clara Iversen och Karin Röbäck de Souza.

Ladda ner pdf

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Publicerat av: Barnafrid 25 oktober 2016