Invigning av Barnafrid!

barnafrid_invigning_datum_160811_2

I juni 2015 beslutade regering att Linköpings universitet skulle få i uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn och den 7 december bjuder vi in till invigning av Barnafrid på Konsert & kongress i Linköping. Dagen är fylld av intressanta föreläsningar av de välmeriterade föreläsarna David Finkelhor och Staffan Janson, som tittar på barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn ur ett historiskt perspektiv och vilka utmaningar vi har framför oss. Dagen avslutas med en paneldiskussion som fokuserar på vad som behöver göras på området innan 2025, med deltagande av bland annat barn-, äldre-, och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Invigningen är även en möjlighet att mötas över professionsgränserna och dela erfarenheter med andra.

Invigningen är öppen för alla och kostar 200 kr.

När: 7 december 2016barnafrid_hjarta_160811 redigerad
Var: Konsert & kongress, Linköping
Tid: 09:30 – 16:00
Kostnad: 200 kr

Anmälan senast 30 oktober.

Program

Förmiddagsfika serveras från kl.9:30

10:00 Välkomnande och inledningstal

10:30 Thirty years with sexual abuse – lesson learned and future challenges, David Finkelhor, professor, University of New Hampshire

12:00 Lunch

13:00 Barnmisshandel ur ett historiskt perspektiv – tillbakablickar och framtida visioner, Staffan Janson, barnläkare och professor, Karlstads universitet

14:10 Vad behöver göras på området innan 2025 – vad är Barnafrids roll?
Paneldiskussion med moderator: Cecilia Sjölander, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Paneldeltagare: Åsa Regnér, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Annika Öster, generaldirektör Brottsoffermyndigheten, Carolina Överlien, docent i socialt arbete, Staffan Janson, professor och barnläkare, Carl Göran Svedin, professor och centrumchef Barnafrid

15:00 Avslutning och mingel, Åsa Regnér och Carl Göran Svedin

 

finkelhor-david

David Finkelhor är director för Crimes against Children Research Center och Co-Director för Family Research Laboratory and Professor of Sociology vid University of New Hampshire. Han har studerat barns utsatthet, barnmisshandel och våld inom familjen sedan 1977 och är känd för sitt arbete med frågor som rör sexuella övergrepp mot barn. Detta återspeglas i publikationer såsom Sourcebook on Child Sexual Abuse (1986) och Nursery Crimes (1988). Hans bok Child Victimization (2008) strävade efter att förena och integrera kunskap om olika former av barns utsatthet i ett område som han har benämnt ”developmental victimology”. Han är redaktör och författare till 11 böcker och över 150 tidskriftsartiklar och bokkapitel.

 

Staffan Janson redigerad

Staffan Janson är barnläkare och professor på Karlstads universitet. Han har i över 40 år arbetat med frågor som rör barnmisshandel och har bland annat suttit med i Kommittén mot barnmisshandel och under hans ledning har det genomförts flera stora studier om föräldrars bruk av kroppslig bestraffning som uppfostringsmetod och om barns erfarenheter av och attityder till aga och mobbning.  Den senaste, Kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige – en nationell kartläggning 2011, genomfördes på uppdrag av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Staffan har under dessa år även rest runt i världen och föreläst om Sveriges arbete mot barnmisshandel och vår barnaga-lagstiftning.

 

 

Varmt välkommen!

 

Utskriftsvänlig inbjudan: pdf

Kontakt: Therese Björn Johansson, therese.bjorn.johansson@liu.se alt. 013-28 11 86.

 

Foton
David Finkelhor: University of New Hampshire
Staffan Janson: Karlstads universitet

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Publicerat av: Barnafrid 22 augusti 2016