Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum

Rapportsläpp

Barnafrids universitetslektor Linda Jonsson och professor emeritus Carl Göran Svedin har tillsammans med Stiftelsen Allmänna Barnhuset på uppdrag av Socialdepartementet skrivit en fördjupningsrapport om sexuella övergrepp på barn på nätet. ”Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet” är en ny unik studie som visar att barns hälsa påverkas lika negativt av sexuella övergrepp på nätet som övergrepp utanför nätet.

Utbildningsdag - Hur man arbetar med komplext traumatiserade barn och unga

Barnafrid bjuder den 17 maj in till utbildningsdag med John Briere i Linköping. Föreläsningen kommer att fokusera på hur man arbetar med komplext traumatiserade, vad man menar ingå i komplext traumatisering och hur man kan närma sig detta som terapeut på ett strukturerat sätt och varför.

Nätverksträff för Behandlarnätverket

Den 18 maj bjuder Barnafrid in Behandlarnätverket till nätverksträff i Linköping. Nätverksträffen är kostnadsfri kommer att vara en workshop tillsammans med John Briere, som har utvecklat behandlingsmodellen Integrative Treatment of Complex Trauma for Adolescents (ITCT-A).

Vad kan jag lära mig?

Barnafrids hemsida är en webbsida för dig som söker kunskap om barn som utsatts för våld och andra övergrepp. I vår kunskapsbank hittar du aktuell nationell och internationell forskning, ämnesguider och litteraturtips. Det finns också länkar till hemsidor, metodmaterial och annan viktig information.

Senaste nytt