Barnafrid – Nationellt centrum för kunskap om våld mot barn

#Traumapåkartan

Regeringen har gett Linköpings universitet och Barnafrid i uppdrag att utveckla kompetensen inom traumavård för personal inom barn- och ungdomspsykiatrin. Projektet har fått namnet #traumapåkartan.

Stärkt kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen har gett Linköpings universitet och Barnafrid i uppdrag att stärka barnahusens kompetens i hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget är en del av den nationella handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor.

TF-KBT kursstart vt-19

Nu är anmälan öppen för vårens kursstart av Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT). TF-KBT är en högskolekurs på Linköpings universitet som vänder sig till personer som i sitt arbete möter och behandlar barn utsatta för övergrepp av olika slag.

Mer information på kurssidan på Linköpings universitet.

På gång hos oss

 • 10 Feb

  Sista ansökningsdag Barn och trauma, 7,5 hp (KI, Ericastiftelsen och Barnafrid)

  10 februari, 2019 Läs mer
 • 2 Maj

  Barnahusnätverksträff - Linköping

  2 maj, 2019

På gång hos andra

 • 16 Jan

  Låt oss prata om våld – med stöd av bilder (Bildsamt)

  16 januari, 2019 Läs mer
 • 29 Jan

  Att möta ensamkommande ungdomar i utsatthet (Länsstyrelsen Östergötland)

  29 januari, 2019 Läs mer
 • 6 Feb

  Konferens om Barns Rätt som Anhöriga (Stiftelsen Allmänna Barnhuset)

  6 februari, 2019 Läs mer

Senaste nytt

Kurs: Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) vt 2019

Nu är anmälan öppen förvårens kursstart av Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT). TF-KBT är en högskolekurs på Linköpings universitet som vänder sig till personer som i sitt arbete möter och behandlar barn utsatta för övergrepp av olika slag. Kursen syftar till att den studerande fördjupar sina kunskaper inom behandlingsformen TF-KBT och dess manual för att utveckla arbetet med utsatta barnen och deras familjer. [Läs mer]