Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum

Skilda slutsatser skapar otydlighet

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) presenterade nyligen en rapport av en systematisk genomgång av öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och försummelse. Barnafrid anser att rapporten väcker flera frågor kring vilka metoder samhället bör erbjuda barn och unga som utsatts för våld och andra övergrepp.

Uppdrag för stärkt traumakompetens

Regeringen har gett Linköpings universitet och Barnafrid i uppdrag att utveckla kompetensen inom traumavård för personal inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Kunskapsöversikt om stöd och behandling

På uppdrag av Stiftelsen Allmänna Barnhuset har Barnafrids biträdande professor Doris Nilsson och professor emeritus Carl Göran Svedin skrivit en kunskapsöversikt om stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp och fysisk misshandel..

På gång hos oss

 • 27 Sep

  Barnahusnätverk

  27 september, 2018
 • 27 Sep

  Barnskyddsteamsnätverk

  27-28 september, 2018
 • 14 Nov

  Barnafridskonferensen 2018

  14-15 november, 2018

På gång hos andra

 • 29 Maj

  Kvinnofridskonferensen 2018 (Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid)

  29-30 maj, 2018   Läs mer
 • 31 Maj

  Nordisk nettverkskonferanse om barn og unge med problematisk og skadelig seksuell atferd

  31 maj - 1 juni, 2018   Läs mer
 • 4 Jun

  Child Rights Governance: exploring and comparing the governance of children’s rights in national, regional and local contexts - Tema Barn, Linköpings universitet

  4 juni, 2018

Senaste nytt