Barnafrid – Nationellt centrum för kunskap om våld mot barn

#Traumapåkartan

Regeringen har gett Linköpings universitet och Barnafrid i uppdrag att utveckla kompetensen inom traumavård för personal inom barn- och ungdomspsykiatrin. Projektet har fått namnet #traumapåkartan.

Stärkt kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen har gett Linköpings universitet och Barnafrid i uppdrag att stärka barnahusens kompetens i hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget är en del av den nationella handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor.

Barnahusutvärderingen

Barnafrid genomför på uppdrag av regeringen en utvärdering av alla svenska barnahus.

Det ska redovisas senast den 31 mars 2019.

På gång hos oss

 • 2 Maj

  Barnahusnätverksträff - Linköping

  2 maj, 2019

På gång hos andra

 • 1 Mar

  Sista ansökningsdag Project support - hållbart föräldraskap, 5hp (Karlstads universitet)

  1 mars, 2019 Läs mer
 • 27 Mar

  Efter barnförhöret – en modell för att ge stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel (Stiftelsen Allmänna Barnhuset)

  27 mars, 2019 Läs mer
 • 9 Apr

  Barnrättsdagarna 2019 (Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset)

  9-10 april, 2019 Läs mer

Senaste nytt

Kurs: Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) vt 2019

Nu är anmälan öppen förvårens kursstart av Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT). TF-KBT är en högskolekurs på Linköpings universitet som vänder sig till personer som i sitt arbete möter och behandlar barn utsatta för övergrepp av olika slag. Kursen syftar till att den studerande fördjupar sina kunskaper inom behandlingsformen TF-KBT och dess manual för att utveckla arbetet med utsatta barnen och deras familjer. [Läs mer]