Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum

Rapportsläpp: ”Kunskapsbehov inom socialtjänsten om våld mot barn”

Under 2016 skickade Barnafrid ut en enkät till de på socialtjänsten som arbetar med utsatta barn för att undersöka deras behov av kunskap, samt för att få synpunkter på hur ett socialtjänstnätverk skulle kunna utformas. Resultaten från enkätstudien presenteras i denna rapport.

Barnskyddsteamens nätverksträff

Den 6-7 december bjuder Barnafrid in Barnskyddsteamen till en nätverksträff i Linköping.

Utbildningsdag och nätverksträff

Den 30 november arrangerar vi en utbildningsdag med Kevin Creeden och den 1 december är det nätverksträff för Behandlarnätverket och BUAS. Båda dagarna är i Linköping. Mer info inom kort.

Vad kan jag lära mig?

Barnafrids hemsida är en webbsida för dig som söker kunskap om barn som utsatts för våld och andra övergrepp. I vår kunskapsbank hittar du aktuell nationell och internationell forskning, ämnesguider och litteraturtips. Det finns också länkar till hemsidor, metodmaterial och annan viktig information.

Senaste nytt