Barnafrid – Nationellt centrum för kunskap om våld mot barn

Hjälp oss i vår studie ” Att behålla personal inom social barnavård”

Just nu genomför vi studien ”Att behålla personal inom social barnavård” tillsammans University of New Hampshire i USA. Vi vill undersöka faktorer som bidrar till att personal inom socialtjänsten stannar inom sina yrken. Därför skickar vi ut en enkät till socialsekreterare som arbetar med social barnavård i Sverige och USA.

#Traumapåkartan

Regeringen har gett Linköpings universitet och Barnafrid i uppdrag att utveckla kompetensen inom traumavård för personal inom barn- och ungdomspsykiatrin. Projektet har fått namnet #traumapåkartan.

Barnahusnätverksträff 2 maj

Nu är anmälan öppen till vårens nätverksträff och denna gång välkomnar vi bland annat två barnförhörsspecialister från National Children's Advocacy Center (NCAC) i USA. De kommer och föreläser om hur de pratar med barn om grooming. Vi kommer även presentera slutrapporten för vårt regeringsuppdrag att utvärdera barnahus.

På gång hos oss

 • 2 Maj

  Barnahusnätverksträff - Linköping

  2 maj, 2019 Läs mer

På gång hos andra

 • 27 Mar

  Efter barnförhöret – en modell för att ge stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel (Stiftelsen Allmänna Barnhuset)

  27 mars, 2019 Läs mer
 • 8 Apr

  Forskarutbildning på nya forskarskolan FYS

  8 april, 2019 Läs mer
 • 9 Apr

  Barnrättsdagarna 2019 (Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset)

  9-10 april, 2019 Läs mer

Senaste nytt

Kurs: Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) vt 2019

Nu är anmälan öppen förvårens kursstart av Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT). TF-KBT är en högskolekurs på Linköpings universitet som vänder sig till personer som i sitt arbete möter och behandlar barn utsatta för övergrepp av olika slag. Kursen syftar till att den studerande fördjupar sina kunskaper inom behandlingsformen TF-KBT och dess manual för att utveckla arbetet med utsatta barnen och deras familjer. [Läs mer]