Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum

Rapportsläpp: ”Kunskapsbehov inom socialtjänsten om våld mot barn”

Under 2016 skickade Barnafrid ut en enkät till de på socialtjänsten som arbetar med utsatta barn för att undersöka deras behov av kunskap, samt för att få synpunkter på hur ett socialtjänstnätverk skulle kunna utformas. Resultaten från enkätstudien presenteras i denna rapport.

Barnafrid i Almedalen

Barnafrid deltar i år för andra gången under Almedalsveckan och arrangerar denna gång fyra egna seminarium.

Nätverksträff för Barnahusnätverket

Den 13 september bjuder Barnafrid in till nätverksträff i Lund för Barnahusnätverket. Föreläsningar om bland annat åsamkat våld mot spädbarn och barnförhör står på agendan.

Vad kan jag lära mig?

Barnafrids hemsida är en webbsida för dig som söker kunskap om barn som utsatts för våld och andra övergrepp. I vår kunskapsbank hittar du aktuell nationell och internationell forskning, ämnesguider och litteraturtips. Det finns också länkar till hemsidor, metodmaterial och annan viktig information.

Senaste nytt