Barnafrid – Nationellt centrum för kunskap om våld mot barn

Behov av nationell styrning av Barnahusverksamhet

Nu är vår utvärdering av Barnahusverksamheterna klar. Rapporten visar på ett antal brister där de flesta är genomgående för många Barnahus. Bland annat saknas nationell styrning och samordning.

Hjälp oss i vår studie ” Att behålla personal inom social barnavård”

Just nu genomför vi studien ”Att behålla personal inom social barnavård” tillsammans University of New Hampshire i USA. Vi vill undersöka faktorer som bidrar till att personal inom socialtjänsten stannar inom sina yrken. Därför skickar vi ut en enkät till socialsekreterare som arbetar med social barnavård i Sverige och USA.

Barnahusnätverksträff 2 maj

Nu är anmälan öppen till vårens nätverksträff och denna gång välkomnar vi bland annat två barnförhörsspecialister från National Children's Advocacy Center (NCAC) i USA. De kommer och föreläser om hur de pratar med barn om grooming. Vi kommer även presentera slutrapporten för vårt regeringsuppdrag att utvärdera barnahus.

På gång hos oss

 • 2 Maj

  Barnahusnätverksträff - Linköping

  2 maj, 2019 Läs mer
 • 29 Jan

  Barnafridskonferensen 2020

  29-30 januari, 2020

På gång hos andra

 • 14 Maj

  "It Takes a Village..." 2019 (Oslo)

  14-16 maj, 2019 Läs mer
 • 28 Maj

  Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige (Folkhälsomyndigheten)

  28-29 maj, 2019 Läs mer
 • 1 Sep

  European Conference on Domestic Violence (Oslo)

  1-4 september, 2019 Läs mer

Senaste nytt

Kurs: Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) vt 2019

Nu är anmälan öppen förvårens kursstart av Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT). TF-KBT är en högskolekurs på Linköpings universitet som vänder sig till personer som i sitt arbete möter och behandlar barn utsatta för övergrepp av olika slag. Kursen syftar till att den studerande fördjupar sina kunskaper inom behandlingsformen TF-KBT och dess manual för att utveckla arbetet med utsatta barnen och deras familjer. [Läs mer]